IO - SÖZ Ara

Yükleniyor...

28 Şubat 2017

АдыгэхэмкIэ ТиIофхэр тэрэзэу зэрэмылъыкIуатэрэм лъапсэ закъоу иIэр;

АДЫГЭХЭМКIЭ

ТиIофхэр тэрэзэу зэрэмылъыкIуатэрэм лъапсэ закъоу иIэр;

«Нэпкъым тетэу къуашъор зэрефэ, мэзым хэмыхьэу мышъашъор тырехы» зыфаIорэхэр мымакIэу къытхэтыр ары.

ÇERKESLER OLARAK

24 Şubat 2017

BAZEN KÜSKÜT EKMELİ KALBE

Çerkesken,

Fakat veya lakin ile

Ve de kin içinde

Yüreğe gömdüğün umuda

Geçmişinin, ecdadının duyuncunun

Cümle beşer vicdanın 
                           tahammülü yok!

17 Şubat 2017

Vatana dönenlere ne oldu, ağızlarına kilit mi vuruldu?!

Vatana dönüp yerleşmiş olanlar hakkında ne söylersiniz ne düşünürsünüz bilmiyorum.

İşin doğrusu aslında aklınıza  gelen  her şeyden her kesimden biraz aralarında bulundururlar...

Yiğidi öldür hakkını ver derler ya....

Mıyekuapeye, Nalçiğe falan Türkiyeden dönüp yerleşenlerin hakkını da vermeli...