Blogda Ara

28 Aralık 2017

İyi Adamla İyi Hava - ЛIышIурэ ОшIурэ….

Adamın iyisi ile havanın iyisinden bıkılmaz....

ЛIышIурэ ОшIурэ….

Oooo Türkiyede Çerkeslerin havası bu günlerde iyi...

Havanız iyi be....

Neden Türkiyede kalmadıysak.

26 Aralık 2017

Nartlarla ümük sıkmanın alemi yok

Nartlar Çerkeslere (Adıgelere) ait destandır.

Çerkesler (Adıgeler) hepinizin bildiği gibi Kuzey kafkasyada doğup gelişmiş bir millettir.

Zaman içerisinde çevrelerindeki halklarla olan ilişkilerinde siyasi ve kültürel olarak kendilerine oldukça geniş bir hinterland da oluşturmuşlardır.

Nart destanları Çerkeslere (Adıgelere) aittir.

Çerkes (Adıge) kültürünün ortaya çıkarmış olduğu bir büyük epostur.

***Zaman içerisinde siyasi ve (veya) kültürel olarak Çerkes (Adıge) etkisi altında kalan halklarda da Nart destanları bilinir.

24 Aralık 2017

Adıge Xabze yenilebilecek bir nane mi?!

O öyle değilmiş, böyleymiş, falan filan.

Thamateymiş, çok acayip bir şeymiş.

Hiç öyle değil.

Thamate denilen adam xase zehişeşuştır arı (olmuyor işte yarım hoca dinden edermiş misali türkçe ifade etmek yetmiyor, Çerkescesini de çoğu kimse anlamıyor, açalım bakalım; Xase (meclis) organize edebilecek, kurabilecek adama Thamate denir.